Strona główna » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest KS Biuro Marketingowe Sławomir Kotowski. , ul. Boh. Warszawy 31-35, pok. 211, 78-400 Szczecinek, NIP: 619-102-89-16, REGON: 330882823, tel.: + 48 94 374 46 77

Jak pobieramy Twoje dane

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolne wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików „cookies” (patrz polityka plików „cookies”)
 • serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane

 • w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub oferty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • w celu zgodnego z prawem przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych związanych ze sprzedażą lub zakupem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa (również w postaci wizerunku) oraz marketingu produktów i usług (art.6 ust. 1 lit. f RODO)

 • w celu odpowiedzi na zadawane pytania(wiadomość e-mail, livechat) – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe możemy przekazać innym podmiotom, które realizują dla nas usługi IT, windykacyjne, marketingowe, transportowe oraz audytowe. Korzystamy wyłącznie z usług firm, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Ze wszystkimi tymi firmami podpisaliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i przetwarzają one Twoje dane wyłącznie w zakresie, w jakim im to zleciliśmy.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy między nami oraz do czasu przedawnienia roszczeń. Jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa Twoje dane będziemy przechowywać zgodnie z ich zapisami – dotyczy to przede wszystkim dokumentów księgowych, które dotyczą zrealizowanej umowy.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody będziemy je przechowywać do momentu zrealizowania zadania lub wycofania przez Ciebie zgody.

Jakie są Twoje prawa

 • Prawa do żądania dostępu do swoich danych,

 • Prawo do sprostowania danych,

 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,

 • Prawo do przenoszenia danych,

 • Prawo do sprzeciwu

Jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.